Inleiding 

Als u de ziekte van Parkinson heeft, kunt u in toenemende mate hinder ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals douchen, eten, tuinieren, werken, krant lezen, klussen, eropuit gaan. Door de Parkinson ontstaan er op termijn stijfheid, tremoren, traagheid, vermoeidheid, vergeetachtigheid, of bijvoorbeeld moeite hebben om twee dingen tegelijk te doen. Een ergotherapeut kan u helpen hiermee om te gaan. Ergotherapie is al vroeg in het ziekteproces, kort na de diagnosestelling, zinvol. Juist in de vroege fase kan de ergotherapeut met gerichte voorlichting en adviezen voorkomen dat u betekenisvolle activiteiten onnodig of te vroeg afstoot.

De ergotherapie behandeling 

Het doel van ergotherapie bij de ziekte van Parkinson is het behouden of optimaliseren van uw dagelijkse handelingen. Allereerst bespreekt de ergotherapeut met u en uw partner en/of mantelzorger welke belemmeringen u ervaart in het dagelijks leven. Afhankelijk van uw mogelijkheden, beperkingen en wensen stelt de ergotherapeut een behandelplan op.

Voorbeelden uit de praktijk zijn;

  • Activiteiten op een andere manier uitvoeren, bijvoorbeeld een maaltijd bereiden in een andere volgorde zodat u niet twee dingen tegelijk hoeft uit te voeren.
  • Nadenken over de indeling van een dag zodat u een goede balans heeft tussen activiteiten en rust.
  • Het adviseren en leren omgaan van hulpmiddelen die de zelfstandigheid vergroten of de kwaliteit van leven vergroten. De ergotherapeut helpt u ook bij het aanvragen van eventuele aanpassingen of hulpmiddelen bij de WMO of ziektenkostenverzekeraar.
  • Verder krijgt uw partner en/of mantelzorger praktische tips.

De behandelingen kunnen plaatsvinden bij u aan huis of op de afdeling ergotherapie in het Bravis ziekenhuis Roosendaal.

Kan ik doorverwezen worden naar een ergotherapeut? 

Nadat een neuroloog bij u de ziekte van Parkinson heeft geconstateerd, kunt u een doorverwijzing naar de ergotherapeut krijgen, bijvoorbeeld van uw huisarts, de parkinsonverpleegkundige, de neuroloog of een andere medische specialist. Een indicatie voor verwijzing ergotherapie is ook mogelijk als de mantelzorger een hulpvraag heeft bij het begeleiden of verzorgen, of een hulpvraag over het behouden of herkrijgen van eigen activiteiten.

Wordt ergotherapie vergoed? 

Ja, u krijgt tien uur ergotherapie vergoedt per kalenderjaar vanuit uw basisverzekering. Soms is er nog een mogelijkheid voor een aantal extra uren. Voor informatie over de vergoeding van ergotherapie verwijzen wij u naar uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Samenwerking met andere betrokken therapeuten

Vanuit het ziekenhuis werken we al jaren samen met verschillende praktijken, waar onder Van Broekhoven Fysiotherapie. Wanneer een collega therapeut merkt dat u een hulpvraag heeft voor een ergotherapeut, neemt hij of uzelf contact met ons op om een afspraak te maken. Voor de zorgverzekering zullen we u dan nog vragen een verwijzing te regelen of vragen wij dit aan de Parkinson verpleegkundige. Tijdens de behandelingen hebben we regelmatig overlegmomenten om de behandeling zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en elkaar aan te vullen.

We hebben positieve ervaringen om gezamenlijke behandelingen aan huis te geven.