Hoe gaan we te werk?

Hieronder vindt u een korte omschrijving van onze behandelingen en werkwijze. U kunt bij sommige onderdelen verder lezen voor meer informatie.

Werkwijze

Intake

De behandeling start met een uitgebreide intake bij een van onze Parkinsonfysiotherapeuten. Er wordt een uitgebreide vragenlijst met u afgenomen waarin gevraagd wordt naar uw problemen, uw mogelijkheden en de resultaten die u wilt bereiken. Ook worden er verschillende testen afgenomen om uw huidig functioneren in kaart te brengen. Op basis van deze testen scoren we uw evenwicht, loopfunctie, kracht, beweeglijkheid en houding. Zo nodig worden nog aanvullende testen afgenomen als er sprake is van bijvoorbeeld freezing.

Lees meer over: werkwijze

Freezing

Freezing (bevriezen) is een veel voorkomend probleem bij mensen met de ziekte van Parkinson. Bij het symptoom freezing heeft de patiënt het gevoel dat de voeten aan de grond blijven plakken. Voor veel mensen kan freezing ervoor zorgen dat ze sneller vallen, een verstoorde balans ontwikkelen en zich schamen tijdens het lopen.

Freezing momenten kunnen altijd voorkomen, maar vooral tijdens het beginnen van de beweging of draaien. Obstakels zoals deurposten, tapijten of mensen kunnen de kans op freezing vergroten, maar ook dubbeltaken en stressvolle momenten versterken het.

Valpreventie

Valpreventie richt zich op het vroeg herkennen van een verhoogd valrisico, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden om de kans op vallen zo klein mogelijk te maken.

De symptomen van de ziekte van Parkinson hebben gevolgen voor het dagelijks functioneren, zo hebben veel patiënten evenwichtsproblemen. Dit kan komen door verminderde spierkracht, stijfheid in bewegen, verminderde lenigheid, bewegingstraagheid en een verminderd reactievermogen. Veel patiënten hebben hierdoor een verhoogd valrisico en maken een grotere kans op het oplopen van een fractuur. Binnen het Parkinson Expertise Centrum hebben we dan ook speciale aandacht voor deze evenwichtsproblemen en het verhoogd valrisico.

Zo wordt het evenwicht bij de intake met een vragenlijst uitgevraagd en wordt er een uitgebreide test afgenomen.

Daarna gaan we aan slag met behulp van oefeningen. Deze zijn bedoeld om uw spierkracht, lenigheid, conditie en evenwicht te verbeteren, zodat u een betere stabiliteit heeft en valincidenten kunt voorkomen. Om te bekijken of het evenwicht verbetert worden de testen periodiek herhaald.

.

Rugklachten

Een zeer groot deel van de parkinsonpatiënten heeft last van forse lage rugklachten.

Deze rugklachten zijn waarschijnlijk een gevolg van de akinesie en bradykinesie (bewegingsarmoede en bewegingstraagheid) die ontstaan als gevolg van de ziekte van Parkinson. Daarnaast is er sprake van algehele verminderde spierkracht en verminderde flexibiliteit, vooral van de wervelkolom. Een voorovergebogen houding is hiervan het gevolg.

Ook is bij parkinsonpatiënten het pijngevoel anders als gevolg van de schade aan de hersenen.

 

Behandelrichtlijn rugklachten:

Omdat rugklachten zeer veel voorkomen én erg invaliderend zijn voor parkinsonpatiënten hebben we er binnen het Parkinson Expertise Centrum een aparte behandelrichtlijn voor ontwikkeld. Het doel van deze behandelrichtlijn is dat de patiënt in eerste instantie probeert met behulp van oefeningen zelf invloed uit te oefenen op zijn of haar rugklachten.

De oefeningen worden zorgvuldig uitgelegd en uitgevoerd, zodat de patiënt deze zelfstandig uit kan voeren. Als dat niet voldoende is kan manuele therapie ingezet worden. Is dat nog niet afdoende, wordt er contact opgenomen met de parkinsonverpleegkundige die in overleg met de neuroloog kijkt naar eventuele medicatieaanpassing. Zo nodig kan verwezen worden naar orthopeed en/of pijnpoli.

Boksen en de ziekte van Parkinson

Deze vorm van boksen wordt non-contact boxing genoemd, omdat het aangaan van een werkelijk gevecht met elkaar niet de bedoeling is. Het is een mengeling van boksen, kracht, balans en oefeningen voor de conditie. Boksen is een tactische vechtsport waarbij ringinzicht, coördinatie van ogen, handen en voeten en lichamelijke conditie centraal staan. Daarnaast zijn kracht en snelheid belangrijke vaardigheden om te kunnen boksen. Boksen is een hoog intensieve training voor lichaam en geest. En versterkt het gevoel van zelfvertrouwen. Boksen voor Parkinson is voor het eerst in 2014 in Nederland geïntroduceerd. Uit evaluatie blijkt dat de deelnemers zich fitter voelen, en in het dagelijks leven gemakkelijker functioneren dan voordat ze met de training begonnen.

Onze collega Tessa van der Pol heeft in 2016 de training Boksen bij Parkinson gevolgd en zal de groepslessen begeleiden.

kosten

Het Parkinson Expertise Centrum heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Fysiotherapie voor de ziekte van Parkinson valt onbeperkt onder de basisverzekering. Alleen de eerste 20 behandelingen vallen eenmalig onder de aanvullende verzekering. Als u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, krijgt u dan ook een 100% vergoeding volgens uw polisvoorwaarden.

Voor meer informatie over uw recht op vergoeding voor fysiotherapie kunt u contact opnemen met Van Broekhoven Fysiotherapie via 0165-570148 (Roosendaal) of 076-8200346 (Etten-Leur)