De Parkinsonoefengroep

Mensen met Parkinson die willen werken aan hun balans, conditie en kracht kunnen deelnemen aan de Parkinson oefengroep van binnen het Parkinson Expertise Centrum. Twee keer per week wordt één uur in groepsverband getraind onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut.

Zo lang mogelijk mobiel

Het doel van de oefengroep is dat parkinsonpatiënten zo mobiel mogelijk blijven, De deelnemers werken tijdens de oefengroep aan hun balans, conditie en kracht. Ook wordt er aandacht besteedt aan parkinsonspecifieke verschijnselen zoals stijfheid, balansproblemen en moeite met lopen. Verder worden alledaagse handelingen zoals het opstaan vanuit een stoel of bed geoefend. En ook het beweegplezier en het contact met lotgenoten zijn een belangrijk onderdeel van de oefengroep.

Deskundige begeleiding

De Parkinsonoefengroep staat onder begeleiding van deskundige Parkinsonfysiotherapeuten. Zij zijn bekend met Parkinson en hebben ervaring met het bewegen met ouderen. Ook zijn zij aangesloten bij ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners die zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten.

Meer informatie en aanmelden

Voor deelname aan de oefengroep is het belangrijk dat mensen binnenshuis zelfstandig (dus zonder hulpmiddel) kunnen lopen. Om aan te melden, is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Aanmelden kan door contact op te nemen met het Parkinson Expertise Centrum: 0165-570148 (Roosendaal), 076-8200346 (Etten-Leur), info@vanbroekhovenfysiotherapie.nl. Na het aanmelden volgen een intakegesprek en een aantal testen. De kosten voor deelname zijn afhankelijk van de zorgverzekering.

De Parkinsonwandelgroep

Mensen in de vroege fase van de ziekte van Parkinson hebben weinig of geen beperkingen. Het doel in deze (en vaak ook in de volgende fasen) is: voorkomen van inactiviteit, vermijden van angst om te bewegen of te vallen en het onderhouden en/of verbeteren van de conditie.

Mensen met de ziekte van Parkinson krijgen vroeg of laat te maken met problemen tijdens het lopen. Het ligt dus voor de hand om loopproblemen te voorkomen door de loopfunctie te blijven trainen en stimuleren.

Daarnaast is wandelen een laagdrempelige sportbeoefening, er is geen techniektraining voor nodig en ook is het niet nodig om dure sportmaterialen aan te schaffen alvorens men kan deelnemen. Een paar (goede) wandelschoenen is genoeg.

In samenwerking met de wandelafdeling van THOR in Roosendaal is de Parkinson Wandelgroep opgezet. Doel van deze wandelgroep is om de mogelijkheid te bieden om op hun niveau en met hun specifieke beperkingen te bewegen. Daarnaast is een hele informele manier om lotgenotencontact te stimuleren.

Er wordt wekelijks op donderdag van 13.30 tot 14.30 uur gewandeld in de omgeving van het clubhuis van THOR op sportpark Vierhoeven , Nispenseweg 5, 4707 RA te Roosendaal. Afsluitend koffiedrinken in het clubhuis. Het is altijd mogelijk om eerst een paar keer vrijblijvend proef te wandelen. Twijfelt u of u mee kunt doen met de wandelgroep, dan kunt u vooraf een onderzoek krijgen van de fysiotherapeut naar uw evenwicht en loopfunctie.

Kosten: €20,00 per kwartaal.

Voor meer informatie en voor aanmelden kunt u contact opnemen met:
Ronald van Broekhoven: 0165-570148 – info@vanbroekhovenfysiotherapie.nl
Ronny Weemaes: 06 – 23419033 – erwee.1@kpnmail.nl

De Parkinsonzwemgroep

Uit onderzoek is gebleken dat Parkinsonpatiënten veel baat hebben bij oefeningen in het water. De deelnemers aan het onderzoek gingen vooruit met betrekking tot evenwicht en beweeglijkheid.

Op twee februari 2013 is het Parkinson Expertise Centrum in samenwerking met Blauw-Wit gestart met de oefengroep in het water voor mensen met de ziekte van Parkinson. Onder begeleiding wordt op zaterdag van 12.15 tot 13.15 geoefend in het warme water (34graden).

In principe zijn deze oefeningen staand en lopend in het water, maar voor diegenen die dat nog kunnen is er ruimte om ook te zwemmen. Omdat het doelgroepenbad beschikt over een beweegbare bodem kunnen ook minder mobiele mensen het bad in.

Tijd: Elke zaterdag van 12.15 tot 13.15
Locatie: doelgroepenbad zwembad De Stok, De Stok 1, Roosendaal
Aanmelden via: 0165-570148, info@vanbroekhovenfysiotherapie.nl
Kosten: €20,00 per/maand lidmaatschap van Blauw-wit

Mensen die gebruik maken van een duadopapomp kunnen meedoen. Daarvoor zijn dan wel aantal maatregelen nodig. Onder andere het goed afplakken van de sonde.

Het Parkinsoncafe West-Brabant

In samenwerking met een aantal andere zorgorganisaties heeft het Parkinson Expertise Centrum het Parkinson Café West-Brabant opgericht.

Het Parkinson Café West-Brabant is een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familieleden en andere direct betrokkenen. Het geeft hen de gelegenheid om in een ongedwongen sfeer ervaringen en kennis met elkaar te delen. Daarnaast krijgen zij informatie over de behandelmogelijkheden en de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Ook komen er veel praktische zaken aan bod. Regelmatig worden deskundigen uitgenodigd om een voordracht te houden.

Het Parkinson Café West-Brabant wordt elke eerste donderdag van de maand gehouden in het Dorpshuis De Schalm, Herelsestraat 100 te Heerle.

De Schalm is gevestigd in de Getrudiskerk, de ingang bevindt zich aan de Herelsestraat. U bent van harte welkom. De inloop is vanaf 13.30 uur. Het Parkinson Café start om 14.00 tot 16.00 uur. In de omgeving kunt u gratis parkeren.

Meer informatie via www.parkinsoncafewestbrabant.nl

Parkinsonboksgroep

Deze vorm van boksen wordt non-contact boxing genoemd, omdat het aangaan van een werkelijk gevecht met elkaar niet de bedoeling is. Het is een mengeling van boksen, kracht, balans en oefeningen voor de conditie. Boksen is een tactische vechtsport waarbij ringinzicht, coördinatie van ogen, handen en voeten en lichamelijke conditie centraal staan. Daarnaast zijn kracht en snelheid belangrijke vaardigheden om te kunnen boksen. Boksen is een hoog intensieve training voor lichaam en geest. En versterkt het gevoel van zelfvertrouwen. Boksen voor Parkinson is voor het eerst in 2014 in Nederland geïntroduceerd. Uit evaluatie blijkt dat de deelnemers zich fitter voelen, en in het dagelijks leven gemakkelijker functioneren dan voordat ze met de training begonnen.

Onze collega Tessa van der Pol heeft in 2016 de training Boksen bij Parkinson gevolgd en zal de groepslessen begeleiden.