Logopedie

De logopedist is de deskundige op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, kauwen en slikken. Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen in een vroeger of later stadium van de ziekte problemen krijgen op een of meerdere van deze gebieden.

Verstaanbaarheid

De spraak van patiënten met de ziekte van Parkinson kan slechter verstaanbaar worden. Dit kan gekenmerkt worden door :

  • Een zachte stem
  • Een hese stem
  • Binnensmonds of mompelend spreken
  • Monotoon (op één toon) spreken.

Parkinsonpatiënten geven regelmatig aan dat het spreken vermoeiend is, dat hun stem hoger is geworden of dat ze zichzelf steeds vaker moeten herhalen. Dit wordt veroorzaakt door stijfheid in de spieren waardoor het spreken steeds meer moeite kost. De gevolgen zijn te kleine, tragere bewegingen van de lippen, de tong, de keelspieren en de stembanden. De logopedist kan patiënten met de ziekte van Parkinson, door middel van een speciaal ontworpen behandeling, helpen de verstaanbaarheid te vergroten.

Taal

Naast problemen met de verstaanbaarheid, kunnen patiënten ook moeite hebben om op de juiste woorden te komen of de draad van een gesprek vast te houden. Dat kan samengaan met slecht verstaanbaar spreken, maar het kan ook de voornaamste klacht over het spreken zijn. De logopedist kan ook hierbij ondersteuning bieden om de communicatie  zo optimaal mogelijk te laten verlopen

Slikken

Bij de ziekte van Parkinson heeft 50% tot 90% van de patiënten problemen met slikken en/of kauwen. Dit wordt mede veroorzaakt door de stijfheid in de spieren die nodig zijn tijdens het kauwen en/of slikken, medicatie gebruik of verandering van houding. Het is van groot belang om het eten en drinken zo veilig mogelijk te houden. De logopedist kan adviseren bij het zo goed en veilig mogelijk laten verlopen van het eten en drinken.

Speekselverlies

Speekselverlies is een voorkomend probleem bij patiënten met de ziekte Van Parkinson. De belangrijkste oorzaak van dit probleem ligt in een achteruitgang van de activiteit van de slikspieren, waardoor er bij slikken speeksel in de mond achterblijft. Een andere oorzaak is dat er minder vaak slikt wordt, waardoor speeksel zich ophoopt en bij houdingsveranderingen uit de mond loopt. Bij last van speekselverlies kunt u doorgestuurd worden voor behandeling en advisering door de logopedist.