Behandelteam Roosendaal

ronald

Ronald van Broekhoven
fysiotherapeut

Oprichter van het Parkinson Expertise Centrum West-Brabant is Ronald van Broekhoven. Ronald is al jarenlang gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een chronische aandoening.

In 2003 heeft hij de opleiding tot Master of Arts in Health afgerond, een opleiding gericht op het invoeren van innovaties in de gezondheidszorg. Hij is geriatriefysiotherapeut, lid van het Geriatrienetwerk ZWN, lid van het ParkinsonNet Roosendaal en Breda, medeoprichter van het NAHFysioNet.

tessa

Tessa van der Pol
fysiotherapeut

Heeft tijdens haar studie onderzoek gedaan naar visuele cueing bij Parkinsonpatiënten door middel van een virtual reality-bril. Momenteel is ze in samenwerking met de universiteit Twente verder onderzoek aan het doen naar dit onderwerp. Tessa heeft zich in 2015 gespecialiseerd in de Amerikaanse behandelmethode LSVT BIG voor Parkinsonpatiënten. Tessa is lid van het ParkinsonNet, een netwerk van therapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met Parkinson.

ilse

Ilse Bruijns
fysiotherapeut

Ilse behandelt voornamelijk mensen met neurologische, oncologische aandoeningen en oedeem.

Ze is lid van het Parkinsonnet, een netwerk van therapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met Parkinson, en van de vereniging MLDV, een netwerk voor oedeemtherapeuten.

Brenda Theuns
diëtiste

Brenda richt zich op de voedingsproblematiek bij de ziekte van Parkinson. U kunt hierbij denken aan gewichtsverlies of toename, obstipatie, medicatie en eiwitten. Samen met u zal de voeding worden besproken en adviezen gegeven. Mocht u niet naar het spreekuur kunnen komen, is een huisbezoek ook mogelijk. Tevens is ze lid van het ParkinsonNet, een netwerk van therapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met Parkinson.

Moniek van den Brand – Oomen
ergotherapeut

Moniek is bijna 10 jaar ergotherapeut van het Bravis ziekenhuis.

In deze jaren heeft ze zich continu doorontwikkeld in de neurorevalidatie, in de laatste jaren meer de nadruk op de cognitieve revalidatie. Dit houdt in het revalideren van mensen met o.a. aandacht/geheugenproblemen en/of moeite met organiseren van activiteiten. Hiernaast heeft ze door de ervaringen meer kennis gekregen van de motorische mogelijkheden van de mensen met de ziekte van Parkinson om deze zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren. Moniek heeft een actieve bijdrage in het Parkinsonnet, ze neemt deel aan het organiseren van het Parkinson cafe en presenteren tijdens deze bijeenkomsten.

Moniek is lid van het ParkinsonNet, een netwerk van therapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met Parkinson.

Leontine Meeder – de Kievit
ergotherapeut

Leontine is meer dan 15 jaar ergotherapeut van het Bravis ziekenhuis.

In deze jaren heeft ze zich ontwikkeld in verschillende vakgebieden, met ruime ervaring in het behandelen van mensen met een neurologische aandoening en met chronische pijnklachten en vermoeidheid. Hiernaast heeft ze een goed netwerk opgebouwd met WMO-consulenten en volgt ze de ontwikkelingen omtrent vergoedingen en mogelijkheden van adequate voorzieningen.

Een kwaliteit van Leontine is het goed observeren en analyseren van de motorische mogelijkheden om toch nog zo zelfstandig mogelijk te kunnen handelen. Leontine is lid van het ParkinsonNet, een netwerk van therapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met Parkinson.

Gerina Hitzert
logopedist

Gerina Hitzert werkt ruim 3 jaar voor het Bravis Ziekenhuis. Na haar afstudeerstage in het Bravis ziekenhuis is zij in het ziekenhuis blijven werken. In deze jaren heeft zij zich gespecialiseerd op het gebied van neurologie en de ziekte van Parkinson. Daarnaast werkt zij met kinderen en volwassenen met spraak – taal – stem – en slikproblematiek. Vanaf 2014 is zij als logopedist aangesloten bij het Parkinsonnet en tevens vanaf januari 2017 regiocoördinator voor de regio Roosendaal.

In het behandelen van de ziekte van Parkinson staat het verhogen van de kwaliteit van leven centraal. Om zorg op maat te geven wordt de richtlijn ‘logopedie bij de ziekte van Parkinson’ gebruikt om patiënten met de ziekte van Parkinson te ondersteunen op het gebied van communicatie, speekselverlies en veilig slikken.

Meta de Kruijf
logopedist

Meta is 31 jaar logopedist. Naast het werken in een vrije vestiging (eerstelijns praktijk) is ze meer dan 10 jaar werkzaam als logopedist in het Bravis ziekenhuis.

Ze is algemeen logopedist en heeft daarnaast ruime ervaring in de klinische neurologie en in het behandelen van mensen met een neurologische aandoening. Zowel in de vrije vestiging als in het ziekenhuis behandelt ze mensen met de ziekte van Parkinson. Ze observeert en analyseert de mogelijkheden van de cliënt op het gebied van het spreken, het slikken en de speekselbeheersing en zoekt samen met de cliënt naar de mogelijkheden om de kwaliteit van het leven zo optimaal mogelijk te laten zijn. De richtlijn “logopedie bij de ziekte van Parkinson” is daarbij leidend.

Meta is vanaf het begin af aan lid van het ParkinsonNet, een netwerk van therapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met Parkinson

Verder wordt er nauw samengewerkt met de neurologen, parkinsonverpleegkundigen en revalidatieartsen van het Bravis- en Amphia ziekenhuis

Behandelteam Etten-Leur

ronald

Ronald van Broekhoven
fysiotherapeut

Oprichter van het Parkinson Expertise Centrum West-Brabant is Ronald van Broekhoven. Ronald is al jarenlang gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een chronische aandoening.

In 2003 heeft hij de opleiding tot Master of Arts in Health afgerond, een opleiding gericht op het invoeren van innovaties in de gezondheidszorg. Hij is geriatriefysiotherapeut, lid van het Geriatrienetwerk ZWN, lid van het ParkinsonNet Roosendaal en Breda, medeoprichter van het NAHFysioNet.

christien

Christien Kroon
fysiotherapeut

Christien richt zich met name op de revalidatie van Parkinsonpatiënten. Christien heeft hiervoor in 2013 de cursus centraal neurologische aandoeningen afgerond en in 2015 heeft ze zich gespecialiseerd in de Amerikaanse behandelmethode LSVT BIG voor Parkinsonpatiënten.

Tevens is ze lid van het ParkinsonNet, een netwerk van therapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met Parkinson.

Eline van Donselaar
ergotherapeut

Eline richt zich op de praktische problemen die door de ziekte van Parkinson kunnen ontstaan bij de uitvoer dagelijkse activiteiten. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld draaien in bed, hanteren van bestek en schrijven. Samen met u en uw omgeving wordt gekeken hoe u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven functioneren.

Tevens is er aandacht voor het omgaan met vermoeidheid en cognitieve problemen zoals bijvoorbeeld een verminderd geheugen. Eline is lid van het ParkinsonNet.

Brenda Theuns
diëtiste

Brenda richt zich op de voedingsproblematiek bij de ziekte van Parkinson. U kunt hierbij denken aan gewichtsverlies of toename, obstipatie, medicatie en eiwitten. Samen met u zal de voeding worden besproken en adviezen gegeven. Mocht u niet naar het spreekuur kunnen komen, is een huisbezoek ook mogelijk. Tevens is ze lid van het ParkinsonNet, een netwerk van therapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met Parkinson.

Rieneke van de Riet
logopedist

Rieneke begeleidt Parkinsonpatiënten met problemen op het gebied van spreken, slikken en speekselbeheersing. Als u niet in staat bent om naar de praktijk komen, behoort behandeling aan huis tot de mogelijkheden. Rieneke is lid van het ParkinsonNet, een netwerk van therapeuten gespecialiseerd in het behandelen van mensen met Parkinson.

Monique Robbers
psycholoog

Monique is als GZ-psycholoog verbonden aan de psychologenpraktijk Etten-Leur en is op dinsdagmiddag werkzaam op de Liesbosweg. Wanneer u de ziekte van Parkinson heeft, kan dat het leven fors verstoren. Naast de lichamelijke klachten die u heeft, zou het kunnen dat u angstig of somber bent geworden of zouden er bijvoorbeeld problemen in het contact met de mensen om u heen kunnen ontstaan.

Indien u merkt het lastig te vinden om het allemaal zelf te verwerken, kan het prettig zijn om er met een psycholoog over te praten.Uw huisarts kan u dan verwijzen.

Verder wordt er nauw samengewerkt met de neurologen, parkinsonverpleegkundigen en revalidatieartsen van het Bravis- en Amphia ziekenhuis