Intake

De behandeling start met een uitgebreide intake bij een van onze Parkinsonfysiotherapeuten. Er wordt een uitgebreide vragenlijst met u afgenomen waarin gevraagd wordt naar uw problemen, uw mogelijkheden en de resultaten die u wilt bereiken. Ook worden er verschillende testen afgenomen om uw huidig functioneren in kaart te brengen. Op basis van deze testen scoren we uw evenwicht, loopfunctie, kracht, beweeglijkheid en houding. Zo nodig worden nog aanvullende testen afgenomen als er sprake is van bijvoorbeeld freezing.

Opstellen behandelplan

Op basis van het vraaggesprek en de testen stellen we samen met u uw behandelplan op. Daarin nemen we een aantal te behalen meetbare doelen op. Ook bepalen we wat we gaan doen en hoe vaak per week u terug moet komen voor de behandeling.

Als blijkt dat u naast fysiotherapie nog andere behandelaars nodig heeft, schakelen we deze in overleg met u in. Zo kan het zijn dat u bijvoorbeeld ook een logopediste nodig heeft in verband (te) zacht spreken. Of een ergotherapeut voor aanpassingen in uw thuissituatie. Meestal gaat dat in overleg met de parkinsonverpleegkundige

De behandeling

De behandeling vind in principe plaats in onze praktijkruimte. Vaak wordt wel gekeken hoe u in de thuissituatie functioneert. Als u niet (meer) in staat bent om naar de praktijk te komen, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Naast de behandeling in de praktijk krijgt u ook beweegadviezen en huiswerkoefeningen mee om in de thuissituatie verder te kunnen trainen. De behandeling en hoe vaak u daarvoor moet komen is afhankelijk van de gestelde doelen.

Als er meerdere behandelaars betrokken zijn, worden de doelen en de behandelingen op elkaar afgestemd.

Evaluatie

Op basis van het vraaggesprek en de testen stellen we samen met u uw behandelplan op. Daarin nemen we een aantal te behalen meetbare doelen op. Ook bepalen we wat we gaan doen en hoe vaak per week u terug moet komen voor de behandeling.

Als blijkt dat u naast fysiotherapie nog andere behandelaars nodig heeft, schakelen we deze in overleg met u in. Zo kan het zijn dat u bijvoorbeeld ook een logopediste nodig heeft in verband (te) zacht spreken. Of een ergotherapeut voor aanpassingen in uw thuissituatie. Meestal gaat dat in overleg met de parkinsonverpleegkundige

Ga terug naar: Behandelingen